Posted by on 12 octombrie 2016

 

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ

 

„VREAU SĂ CÂNT!”, ediţia  a XII-a, 19 noiembrie  2016

 

 REGULAMENT

Sub egida Primăriei Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează, în data de 19 noiembrie 2016, cea de-a XII-a ediţie a Festivalului–Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „VREAU SĂ CÂNT!”.

Concursul se adresează talentelor din toată ţara şi urmăreşte punerea în valoare şi promovarea artistică a interpreţilor. Prezenţa unui juriu specializat asigură calitatea şi nivelul de performanţă ridicat al Festivalului care, la nivel regional, este cea mai mare manifestare de gen.

Locul desfăşurării Festivalului: Facultatea de Agronomie – Aula Buia (Craiova, str. Libertăţii Nr.19)

Festivalul este structurat  pe 4 categorii de vârstă: 6-9 ani, 10-13 ani, 14-17 ani şi peste 18 ani.

Pentru toate aceste categorii există secţiunea: Interpretare Vocală (muzică uşoară şi populară).

Condiţii de participare:

 Fiecare participant, solist vocal, va prezenta 2 piese, la alegere – o piesă în tempo rapid şi o piesă în tempo lent. Piesele vocale vor fi prezentate cu negative în format MP3. Concurenţii pot interpreta piesele şi fără negativ sau cu acompaniament personal (interpretare vocal- instrumentală).

Fişa de participare, împreună cu o copie a actului de identitate a participantului, o fotografie recentă, format ¾ şi negativele pieselor  vor fi  expediate pe adresa de e-mail: tradem@tradem.ro sau  trimise prin poştă la adresa: Casa de Cultură „TRAIAN DEMETRESCU“, Craiova, str. Traian Demetrescu nr. 31, până la data de 8 noiembrie 2016 (data poştei) sau vor fi depuse personal la aceeaşi adresă, cu specificaţia scrisă clar pe plic  – PENTRU FESTIVALUL- CONCURS „VREAU SĂ CÂNT!”, până la data de

11 noiembrie 2016, ora 16:00. Negativele trimise iniţial nu se mai pot schimba ulterior!

Fişa de participare poate fi obţinută de la sediul instituţiei sau descărcată de la adresa: http://www.tradem.ro/anunturi/

            Lista cu participanţii va fi afişată pe site-ul www.tadem.ro în data de 17 noiembrie 2016.

Cei care nu se regăsesc pe listă sunt rugaţi să sune la numărul de tel. 0351/413.369, înscrierea în ziua concursului nefiind permisă.

Premii

 Organizatorii acordă următoarele premii, pentru fiecare categorie de vârstă şi secţiune:

Premiul  I – 400 lei;

Premiul al II-lea – 300 lei;

Premiul al III-lea  – 200 lei;

Se vor acorda, de asemenea, menţiuni şi diplome.

Programul Festivalului – concurs:

 Sâmbătă, 19 noiembrie 2016, cu începere de la ora 10.00.

Taxa de participare: 25 lei/ concurent, care va putea fi achitată organizatorilor în ziua desfăşurării concursului.

Juriul va fi format din:

  • Mirela Duţă – profesor canto Liceul de Arte ,,Marin Sorescu”- Craiova;
  • Livia Celea Streaţă – interpret muzică populară;
  • Elmira Sebat – Conf. univ. dr. Departamentul de Arte – Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova

Criterii de evaluare:

 Calităţi vocale (timbru, susţinere, acurateţe, dicţie)

  • Personalitatea artistică (intonaţie, prezenţă scenică, ţinută adecvată)

            Relaţii suplimentare: de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00, la numărul de

telefon: 0351 / 413 369.

 

 

FESTIVALUL – CONCURS DE INTERPRETARE MUZICALĂ

         „VREAU SĂ CÂNT“, ediţia a XII-a, 19 noiembrie 2016

 

 

      FIŞĂ DE PARTICIPARE

 

Numele concurentului:……………………………………………Prenumele:…………………………………………………..

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon…………………………E-mail…………………………………………………………………………

 

 

Categoria de vârstă la care participă concurentul:………………………………………………………………………….

 

Secţiunea la care participă concurentul:………………………………………………………………………………………..

 

Titlul, compozitorul şi durata piesei în tempo rapid:……………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Titlul, compozitorul şi durata piesei în tempo lent:……………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Declar că nu voi ridica niciun fel de pretenţii financiare, de drepturi de autor sau de orice altă natură, în ceea ce priveşte participarea la acest festival şi difuzarea lui în mass-media.

 

 

Data,                                                                                       Semnătura concurentului,

Posted in: Uncategorized